Pro spodní stavby

Při izolaci spodních staveb je nutné znát geologické podmínky umístění stavby.
Zda bude izolace namáhána vodou v pevném nebo plynném skupenství, zemní vlhkostí, vodou prosakující, stékající po konstrukci nebo tlakovou vodou. Podle této kategorie hydrofyzikálního namáhání stanovujeme tloušťku použité fólie a celou konstrukci izolačního systému, jako je např. zesílení izolace nebo řešení dilatačních spár.
Některé druhy fólií jsou vhodné pro izolaci havarijních jímek, které zabraňují úniku ropných látek do spodních vod.

Všechny nabízené fólie na bázi PVC-P odolávají agresivním vodám. Proto je lze použít i pro ochranu železobetonových konstrukcí. Všechny fólie jsou použitelné i proto pronikání radonu z podloží do staveb. Výpočtem lze doložit správnou tloušťku fólie za předpokladu budou-li známy parametry radonového zatížení.

Nabízené fólie

FATRAFOL 803

nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 803/V vícenásobnou extruzí fólie má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí barva –...

více >>
FATRAFOL 803

EKOPLAST 806

je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) barva – černá je určena k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do...

více >>
EKOPLAST 806

STAFOL 914

nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ A. STAFOL 914 je vyroben válcováním a laminací STAFOL 914/V je vyroben vícenásobnou extruzí barva – černá je určena k izolacím staveb proti zemní vlhkosti je...

více >>
STAFOL 914